Te Ao Māori

Nōu te rourou nōku te rourou ka ora ai tātou