Te Ao Māori

E ngā reo e ngā mana, ngā maunga whakahī o te motu, tēnā koutou, tēnā tātou.

Our kaupapa

We offer whānau hapū and iwi Primary industry knowledge, and expertise to build capability on the whenua and the wai. We look to partner with our communities to complement and contribute to their economic aspirations through work-based training.